34S PABRADĖ – BRADESIAI

  • Pradžios vieta: kelias Vilnius- Pabradė, prie Pravalo ežero
  • Transporto priemonė: SUV
  • Kelionės trukmė: 2 d.
  • Ilgis: 200 km
  • Sudėtingumas:

Joniškis – Labanoras – Linkmenys – Salakas – Stelmužė – Zarasai – Bradesiai

35 įdomūs objektai

 kelionės video

… pamatęs žuvusiojo kūną, leptelėjo: „Tai gi čia Gaižučių Adolpa…“. Tuomet kareiviams vadovavęs karininkas davė komandą padegti Gaižučių sodybą. Padegus tvartą, iš jo išbėgo ten besislapstęs Adolfo pusbrolis, kurį kieme iškart suvarpė automato serija…Kareiviai tąkart turėjo tikslią informaciją, kiek kiekvienoje šeimoje buvo šaukiamojo amžiaus vyrų. Todėl ėjo iš trobos į trobą ir jų namuose neradę, trobesius degino

DUK
36,00