7A DRUSKININKAI – LAZDIJAI

  • Pradžios vieta: Druskininkai
  • Transporto priemonė: Lengvasis automobilis
  • Kelionės trukmė: 6 val.
  • Ilgis: 105 km
  • Sudėtingumas:

19 įdomių objektų

… Liudvikas Lazaris Zamenhofas – esperanto kalbos kūrėjas, gyvenęs Veisiejuose nuo 1885 m. Gimęs ir mokęsis Lenkijoje, vėliau baigęs studijas Maskvoje, Liudvikas atvyko pas savo svainį į Veisiejus. Čia L. L. Zamenhofas atliko gydytojo praktiką ir atkūrė esperanto kalbos rankraštį, kurį vaikystėje jo tėvas buvo sudeginęs. Veisiejai laikomi esperanto kalbos gimtine, o miesto parke pastatytas Liudviko Lazario Zamenhofo paminklas-biustas.

DUK
15,00